Uprzejnie informujemy ze w sklepie naszym znajduja sie jedyne wybrane pozycje naszej oferty . Jezeli Panstwo nie odnajdujecie na stronach sklepu interesujacych Was pozycji prosimy o kontakt teleffoniczny +48 77 4548020 w celu ustalkenia ich dostepnosci na naszym magazynie . Dodatkowo istnieje mozliwosc ustalenia dodatkowego Rabatu handlowego w drodze sporzadzenia oferty indywidualnej dla odbiorcy.

 

       REGULAMIN ZOBOWIĄZANIA „GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY”

   

 

§ 1

 

1. Niniejszy Regulamin zobowiązania „Gwarancja najniższej ceny” („Regulamin”) został wydany na podstawie                przepisu zatwierdzonego przez Wildschek Polska z siedziba w Opole , Zielonogorska  4 i obowiazuje do odwałania .  

 2. Regulamin określa zasady zobowiązania Wildschek Polska  z siedzibą w Opole  „Gwarancja          najniższej ceny”.

 § 2

 1.            Zobowiązanie Wildschek Polska  pod nazwą „Gwarancja najniższej ceny” dotyczy zwrotu różnicy         pomiędzy ceną zapłaconą na rzecz Wildschek Polska SC . a niższą ceną w innej firmie / u innego dostawcy na terenie RP na rzecz Klienta, który:

 a)            dokona zakupu towaru w firmie Wildschek Polska SC ,

 b)           w terminie 15 dni od daty zakupu, znajdzie identyczny produkt  tego samego producenta w innej firmie, prowadzącej działalność zbliżoną do działalności Wildschek Polska SC

 

Zobowiązanie Wildschek Polska  „Gwarancja najniższej ceny” nie dotyczy:

 - cen oferowanych przez Sprzedawców prowadzących działalność poza terytorium RP,

 - wyprzedaży, końcówek asortymentu , promocji,

 - w zwiazku z likwidacja działalności

 2.            Zwrot różnicy w cenie następuje w taki sam sposób i na ten sam rachunek, w jaki i z którego Klient zapłacił cenę Wildschek Polska SC.

 3.           Zgłaszanie roszczenia przed dokonaniem zakupu

 

UWAGA:   Zgłoszenie roszczenia może być dokonane także przed dokonaniem zakupu należy wtedy fakt  ten zgłosić e-mailem na adres: marketing@versamatic.com.pl  , w temacie wiadomości e-mail należy wpisać "Gwarancja Najniższej Ceny", w treści maila należy podać adres strony www , na której znaleziono korzystniejszą aktualną oferte  identycznego produktu z niższą ceną , lub przedstawić  nam aktualna konkurencyjną ofertę innego dostawcy na identyczny produkt , a my obniżymy cenę . 

 

§ 3

 Treść Regulaminu podaje się do wiadomości Klientów i Dystrybutorów Wildschek Polska SC

 

§ 4

 

 Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie.

 

§ 5

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 marca 2015r.

 


Kontakt z nami

Nasza infolinia dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Telefon:+48 (077) 454 80 20

Skontaktuj się z naszą infolinią