REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Postanowienia ogólne

Sklep versamatic.pl obsługiwany jest przez firmę WILDSCHEK POLSKA

Warunki dokonywania zakupów

Wildschek Polska S.C  zwany dostawcą prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.versamatic.com.pl/sklep

Oferta i realizacja zakupów

W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup ( faktura VAT ).

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym  firmy Wildschek Polska S.C  są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT 23%.

Uwaga ! Prosimy o wczesniejsze telefoniczne lub mailowe uzgodnienie ilosci oraz potwierdzenie dostepnosci zamawianego asotymentu .   

Reklamacje i gwarancje

Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli dostawca  nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

Zwroty

Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu , fakturę

Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów: info@versamatic.com.pl

Postanowienia końcowe

Dostawca  zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: info@versamatic.com.pl

Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane dostawcy. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków lub firm pośredniczących .


Kontakt z nami

Nasza infolinia dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Telefon:+48 (077) 454 80 20

Skontaktuj się z naszą infolinią